Unive Zorg Geregeld

Basis prijs € 86,35
Eigen risico: € 360,00 − € 0,00
Maandbedrag € 86,35

Univé is een verzekeraar zonder winstoogmerk, omdat het werkt als een vereniging. Univé heeft drie aanvullende modules naast de basisverzekering.

Univé Extra Zorg polis Goed is een aanvullende verzekering met extra vergoedingen. Dan is er ook Extra Zorg polis Beter met hogere maximale vergoedingen en Extra Zorg polis Best met de hoogste vergoedingen. Dan kun je ook nog kiezen voor een aantal aanvullende tandartsverzekeringen op verschillend niveau’s. Het Tand Goed pakket geeft je een vergoeding tot maximaal €250,- voor tandheelkundige zorg, het Tand Beter Pakket vergoedt dit tot €500,- en het Tand Best Pakket vergoedt jaarlijks tot €1.000,- aan tandheelkundige zorg. Daarnaast bieden de laatst genoemde pakketten ook vergoedingsmogelijkheden op het gebied van orthodontie.