Ziektekostenverzekering nieuws

Grote gezondheidsverschillen tussen regio’s

In de categorie Nieuws

Er zijn grote gezondheidsverschillen waar te nemen tussen de verschillende regio’s in ons land. Zo is er minder overgewicht op de plaatsen waar veel hoogopgeleiden wonen. Er zijn meer rokers te vinden in gebieden waar veel laagopgeleiden wonen en in de zogenoemde Bible Belt en Flevoland zijn de minst zware…

Lees verder

Verzekeraar DSW verlaagt premie

In de categorie Nieuws

Ziektekostenverzekeraar DSW heeft besloten de ziektekostenpremie met 7,50 euro per maand te verlagen. Op jaarbasis zal elke klant 90 euro goedkoper uitkomen. De premie van de aanvullende ziektekostenverzekering blijft hetzelfde. Hiermee is de DSW de eerste ziektekostenverzekeraar die zijn premies bekend maakt voor volgend jaar. DSW DSW behoort tot één…

Lees verder

Minder hoogopgeleide ouderen vragen zorg

In de categorie Nieuws

 Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ouderen die hoger opgeleid zijn minder beroep doen op zorg dan ouderen met een lage opleiding. Hoogopgeleide ouderen zijn vaak zelfstandiger en hebben vaak een goed inkomen, een groot sociaal netwerk. Het onderzoek werd gedaan over een periode van…

Lees verder

Overzicht zorg bezuinigingspakket 2014

In de categorie Nieuws

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag op Prinsjesdag het bezuinigingspakket van 6 miljard euro bekendgemaakt. Op het gebied van zorg gaat onder andere de zorgpremie en zorgtoeslag omlaag. Daarnaast zal het eigen risico niet inkomensafhankelijk worden gemaakt. Ook zullen gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van zorg. Vanaf 1 januari…

Lees verder

50plusser onwetend over zorgkosten

In de categorie Nieuws

De 50-plussers van tegenwoordig die op den duur zorg nodig zullen hebben, weten niet hoeveel zij zullen betalen voor hun zorg. Uit onderzoek van de Nationale 50+ Monitor 2013 blijkt dat meer dan driekwart (87%) van de ouderen het bedrag niet weet. De andere dertien procent had wel een idee…

Lees verder

Kwart chronisch zieken kan niet rondkomen

In de categorie Nieuws

Een kwart van de chronisch zieken en gehandicapten kan niet rondkomen. Zij zullen hun spaargeld aan moeten spreken of ze komen rood te staan. Chronisch zieken en gehandicapten hebben minder te besteden dan de gemiddelde inwoner. Daarbij komt nog het feit dat ze extra kosten moeten maken vanwege hun ziekte…

Lees verder

Bestuurder Humanitas krijgt ton per maand

In de categorie Nieuws

Een interim-bestuurder van zorginstelling voor gehandicapten Humanitas DMH heeft in totaal ruim €95.000,- verdient in de maand juli 2013. Dit is opvallend aangezien het maximale salaris wat een bestuurder van een zorginstelling mag verdienen volgens de wet ruim €187.000 op jaarbasis bedraagt. Omgerekend zou het maandsalaris van Raimond Nicodem, de…

Lees verder

Vaker naar de huisarts

In de categorie Huisarts

Dat het kabinet flink moet besparen, dat weten we inmiddels. Ook op de zorg in 2014 zal bespaard moeten worden door minister Schippers. Het basispakket wordt versoberd maar de bezuinigingen zijn minder ernstig dan gedacht. Minister Schippers heeft met zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen, medisch specialisten en patiëntenorganisaties een akkoord bereikt over…

Lees verder