Minder hoogopgeleide ouderen vragen zorg

Gepost op door in de categorie Nieuws

 Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ouderen die hoger opgeleid zijn minder beroep doen op zorg dan ouderen met een lage opleiding. Hoogopgeleide ouderen zijn vaak zelfstandiger en hebben vaak een goed inkomen, een groot sociaal netwerk.

Het onderzoek werd gedaan over een periode van 10 jaar. Hieruit kwam voort dat een derde van de 65-plussers weinig tot geen gebruik maakt van de zorg. Twee derde deed beroep op zorg via gemeentelijke ondersteuning of AWBZ. Dit is de groep van de hoog opgeleide ouderen. Het blijkt dat deze groep pas beroep doet op zorg als er geen andere mogelijk is.

Bij de andere groep die uit de lager opgeleide ouderen bestaat, speelt er een ander factor om de zorg in te gaan. De ouderen met een lagere opleiding hebben een beperkt sociaal netwerk en ook vaak een geringer inkomen. Hier doet één op acht ouderen beroep op zorg. Dat wordt vooral gedaan als de partner overlijdt en er dus een inkomen afvalt. Ook als er sprake is van een zwakke gezondheid grijpt men sneller naar zorg.

Van de twee groepen had één op de vijf ouderen een gemiddelde gezondheid. Wel kwamen zij te overlijden binnen drie tot zeven jaar. Deze groep bestaat vooral uit mannen, alleenstaanden en ouderen met goedbetaalde banen. Toch hadden de ouderen met de goedbetaalde banen vaak een geringe sociale netwerk.

De conclusie luidt dat een hoge opleiding en een groot sociaal netwerk een samenhangend effect hebben. Hoger opgeleide ouderen zijn zelfstandiger. Het blijkt dat deze ouderen hun leven meer in eigen hand hebben. Mede door het hoge inkomen, waardoor zijn beter instaat zijn voor zichzelf te zorgen dan de lager opgeleiden met een lager tot bijna geen inkomen. Als het inkomen wegvalt, is er het sociale netwerk dat ervoor zorgt dat hogeropgeleide mensen minder snel beroep doen op zorg. Vrienden, familie en kennissen zijn ook een optie.

Geschreven door:

Clarissa Liesdek

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *