Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht iedereen, die 18 jaar of ouder is en in Nederland woont en/of werkt, om een basisverzekering af te sluiten. Het Zvw bestaat uit zowel publieke als private elementen. Zo is de overheid is direct betrokken bij de invulling van de Zvw, maar zijn de zorgaanbieders- en verzekeraars verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Zorgverzekeraars zijn verplicht alle burgers te accepteren voor het aanvragen van hun zorgverzekering, ongeacht hun gezondheidstoestand.

Wat zit er in het basispakket?

Het basispakket bevalt de meeste noodzakelijke vormen van geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen:

 • Ambulancevervoer
 • Diëtiek
 • Geneeskundige zorg door huisartsen, medische specialisten en verloskundigen
 • Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 • Geneesmiddelen
 • (Gedeeltelijke) Fysiotherapie voor chronische zieken
 • (Gedeeltelijke) Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Medische hulpmiddelen
 • Verblijf in ziekenhuis
 • Wijkverpleging
 • Zorg van therapeuten (logopedisten, fysio-, ergo- en oefentherapeuten)

Aanvullende verzekering

Niet alle zorg is opgenomen in je basisverzekering. Naast het verplichte basispakket is het daarom mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten, voor extra (specifieke) zorg en meer zekerheid. Deze aanvullende verzekering is niet verplicht en vergoedt de zorgkosten die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo kan een aanvullende verzekering je bijvoorbeeld extra dekking geven op het gebied van tandartskosten, alternatieve geneeswijzen, brillen en contactlenzen, zwangerschap en geboorte.

Nieuwe zorg in de Zorgverzekeringswet 2015

Per 2015 is wijkverpleging overgenomen door zorgverzekeraars. Onder wijkverpleging wordt ook wel persoonlijke verpleging en verzorging thuis verstaan. Ook behandeling aan zintuigelijke gehandicapten, palliatieve zorg en intensieve kindzorg worden nu vergoedt via de Zorgverzekeringswet.

Zorgtoeslag

Mensen met een laag (midden)inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming om de zorg ook voor hen betaalbaar en toegankelijk te maken.