Ziektekostenverzekering 2017

In november zullen de plannen voor de ziektekostenverzekering in 2017 openbaar gemaakt.  Zo blijkt onder andere dat de basisverzekering uitgebreid wordt met zorg. Daarnaast zal de premie van de basisverzekering met ongeveer €10,- per maand verhoogd zal worden. Deze premieverhoging wordt daarentegen gecompenseerd door een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw en een hogere zorgtoeslag. Hieronder lees je meer over hoe de ziektekostenverzekering er in 2017 uit gaat zien.

 Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor zorgverzekering in 2017?

 • De basisverzekering van 2017 wordt uitgebreid met:
  • Behandeling van ernstige chronische darmverstopping (zenuwbehandeling sacrale neuromodulatie)
  • Borstconstructie voor (trans)vrouwen die geen borstgroei hebben
  • Ooglidcorrectie voor mensen die dor een slap of verlamd ooglid niet of nauwelijks kunnen zien
  • 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen
  • Implantaten voor missende snij- en hoektanden tot 23 jaar; met voorwaarde dat de tanden ontbreken wegens een ongeval of genetische afwijking
  • 10 % Eigen bijdrage van de kosten voor een kunstgebit voor de onderkaak. 8% Eigen bijdragen van de kosten voor een kunstgebit voor de bovenkaak. 10% Eigen bijdrage van de kosten voor reparatie van een kunstgebit.
  • Medisch noodzakelijke besnijdenis
  • Eerstelijnsverblijf: tijdelijk verblijf en zorg in zorginstelling voor mensen die wegens medische redenen nog niet thuis mogen wonen
 • De premie van de basisverzekering zal ongeveer met €10,- worden verhoogd (DSW)
 • Eigen risico in 2017 blijft net als in 2016 € 385,-
 • De gemiddelde premie zal ongeveer met € 3,50 per maand stijgen (geschat door overheid)
 • Zorgtoeslag voor eenpersoonshuishoudens zal met een ruime € 1,50 stijgen, voor de laagste inkomens. Zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens zal stijgen met € 3,50.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw daalt voor iedereen met 0,10%
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz blijft 9,65%
 • NIPT-test (test op het syndroom van Down, Edwards en Patau) voor zwangere vrouwen wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Tevens wordt een eigen bijdrage van €175 gevraagd.