Vergoeding thuiszorg

Thuiszorg is bedoeld om hulpbehoevende mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Thuiszorg kan bestaan uit onder andere huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. Daarnaast geldt er een eigen bijdrage, die onder andere afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en het aantal benodigde uren thuiszorg.

Thuiszorg is prijzig. Daarom zijn er twee manieren waarop je een vergoeding voor thuiszorg kunt krijgen. Als er voornamelijk huishoudelijke hulp nodig is, gaat dat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze thuiszorg wordt via de gemeente aangevraagd. De gemeente is verantwoordelijk voor deze zorg. Het gaat hierbij niet om persoonlijke zorg zoals wassen, maar bijvoorbeeld om hulp in het huishouden. Via de Wmo kan men ook een rolstoel of een traplift aanvragen, in overleg met de gemeente wordt dan besloten wat de beste optie is voor de zorg.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Een andere vergoeding van thuiszorg is vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), die de vervanger is voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om in aanmerking te komen voor de Wlz moet je echter een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg vanuit de Wlz is vooral gericht op de meest intensieve zorg voor mensen jongeren en volwassenen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nodig hebben. Niet iedereen komt dus in aanmerking voor thuiszorg. Je kan jouw ondersteuning vanuit de Wlz ontvangen in ‘natura’, waarbij de zorg wordt aangeboden en verstrekt door een zorgkantoor. Het is ook mogelijk om ondersteuning te ontvangen in een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee je zélf je zorg kan inkopen en regelen.

Eigen bijdrage

Zowel de Wlz als de Wmo dekt niet de volledige kosten van thuiszorg. Deze ondersteuningen zijn ook bedoeld voor mensen die thuiszorg nodig hebben, maar het niet kunnen betalen. Wel moeten thuiszorggebruikers een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage van de Wmo verschilt per gemeente. De Wlz bijdrage hangt af van jouw leeftijd, gezinssituatie, benodigde zorg en inkomen. Wil je thuiszorg ontvangen en aanspraak maken op de Wmo of Wlz? Wij raden je aan om even langs de gemeente of het CIZ te gaan, om meer duidelijk en zekerheid te krijgen over de ondersteuningen voor jouw situatie.