Vergoeding mantelzorg

Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen hulp krijgen via de mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald voor een lange periode zorgen voor een chronische zieke en hulpbehoevende personen. Vaak heeft de mantelzorger een sociale relatie met de hulpbehoevende persoon, denk aan een familielid, vriend, buur of kennis. In Nederland wordt mantelzorg door ongeveer 4 miljoen mensen gedaan.

Vergoeding

Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een aantal vergoedingen. Hieronder staan de mogelijkheden van eventuele vergoedingen op een rij, waar je als mantelzorger aanspraak op kan maken:

  • Reiskosten
  • Parkeervergoeding/parkeervergunning
  • Openbaar vervoer
  • Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Mantelzorgcompliment

Per 2015 is het Mantelzorgcompliment afgeschaft, waarbij je als mantelzorger een bedrag van €200,- kon ontvangen van de overheid. In plaats hiervan is het tegenwoordig aan de gemeenten om mantelzorgers een blijk van waardering te geven.

Respijtzorg

Als een mantelzorger zijn of haar diensten tijdelijk over wil dragen aan een andere verzorger, kan er beroep worden gedaan op de respijtzorg. Hierbij worden alle taken enige tijd overgenomen door specialisten of vrijwilligers. Dit kan tijdelijk zijn (bijvoorbeeld i.v.m. vakantie), maar kan ook structureel zijn (bijvoorbeeld een weekend per maand).

Wanneer respijtzorg door een vrijwilliger wordt gedaan, is het gratis. In sommige gevallen moet er echter wel betaald worden voor de mantelzorger. De zorg kan betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het persoonsgebonden budget (pgb), de zorgverzekeraar of jeugdwet.