Vergoeding kraamzorg 2019

Iedere Nederlandse vrouw die pas bevallen is, heeft recht op een verloskundige en kraamverzorgende. Deze service valt binnen de basisverzekering, die voor iedereen verplicht is. Binnen de basisverzekering vallen 45 uur kunstvoeding en 49 uur borstvoeding, verdeeld over 8 dagen, gerekend vanaf de geboorte van de baby. Op medisch advies kan dit aantal uren worden verhoogd. Ook wordt er bij kraamzorg eerst een beroep gedaan op uw eigen bijdrage. In 2013 komt dit neer op vier euro per uur.

Als u voor kraamzorg geen gebruik wilt maken van de eigen bijdrage, dan is het mogelijk om hier een aanvullende verzekering voor af te sluiten. Sommige verzekeraars werken met uren, andere verzekeraars werken met bedragen. Zo kunt u bijvoorbeeld een aanvullende verzekering afsluiten, waarbij de eigen bijdrage ook wordt vergoed. Ook kunt u er voor kiezen om voor een maximaal aantal uur gebruik te maken van kraamzorg.

Kraamzorg

Zodra u bevallen bent van een kindje is het verstandig om de eerste paar dagen de zorg uit handen te geven. Het is verstandig om de kraamverzorging te laten doen door iemand die gespecialiseerd is op dit gebied. Hiervoor is er kraamzorg. Elke kraamzorg instelling in Nederland werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP). Aan de hand van het TNO-onderzoek en advies van kraamzorg experts zijn er een aantal basisactiviteiten omschreven:

  • Het verzorgen en controleren van de kraamvrouw
  • Het verzorgen en controleren van de pasgeboren baby
  • Voorlichting over borst- en/of flesvoeding en instructie en integratie van de pasgeboren baby in het gezin
  • Het observeren, signaleren en rapporteren van de voortgang
  • Het zorgen voor een hygiënische omgeving
  • De verzorging en opvang van overige huisgenoten

U kunt zelf een keuze maken bij welke organisatie u gebruik wilt maken van de kraamzorg. Meestal neemt deze zorginstelling dan alle organisatie op zich en sturen ze de rekeningen direct door naar de verzekeraar.

Wijzigingen voor 2014

Tot nu toe zijn er nog geen wijzigingen in de vergoeding voor kraamzorg voor 2014 bekend. Zodra deze bekend worden gemaakt, houden we u via deze website op de hoogte.