Vergoeding GGZ en psycholoog

Vier op de tien Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Voor iemand die leeft met een ernstige psychische aandoening zijn de gezondheidsklachten vaak langdurig. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) houdt zich bezig met de psychische gezondheid van mensen en het streven om deze in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Hoe zit het met de vergoeding van deze zorg?

Huisarts en ggz-ondersteuning

Bij psychische klachten of problemen kan je terecht bij jouw huisarts, jeugdarts of bedrijfsarts. Per 2014 worden lichte psychische klachten behandeld door de huisarts, in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ) die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheid. Deze behandelingen vallen onder huisartsenzorg en worden dus vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Jouw eigen bijdrage of eigen risico is hierbij niet van toepassing.

Generalistische Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ

Wanneer een (huis)arts of praktijkondersteuner je niet de ondersteuning kan geven die nodig is, word je doorverwezen naar de (generalistische) basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Generalistische basis-ggz
De voormalige eerstelijns ggz en een deel van de tweedelijns ggz vormen sinds 2014 de generalistische basis-ggz. Deze zorg is vaak van korte duur en gericht op het behandelen van mensen met een lichte tot matige psychische problemen behandeld. Wat voor vormen van ondersteuning/hulp vallen onder de basis-ggz?

 • Gesprekken met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut
 • E-health (zorg via internet)
 • Combinatie van gesprekken en e-health

Gespecialiseerde ggz

Wanneer jouw psychische problemen of klachten niet worden behandeld vanuit de basis-ggz, dan kan je door huisarts doorverwezen worden naar de gespecialiseerde ggz. Per 2014 is de behandeling van ernstige of complexe stoornissen van de tweedelijns ggz onder de gespecialiseerde ggz gevallen. De gespecialiseerde ggz biedt behandelingen voor mensen met een ernstige of complexere psychische stoornis, waarbij zorgvuldige zorg van echte professionals nodig is. Om in aanspraak te komen voor de gespecialiseerde ggz is een verwijzing nodig van de huisarts. Wat voor vormen van ondersteuning/hulp vallen onder andere in de gespecialiseerde ggz?

 • Begeleiding volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Crisiszorg
 • Langdurig verblijf
 • Kortdurende klinische opname
 • Intensieve (thuis) behandeling
 • Reguliere ambulante behandelingen
 • Woon ondersteunende zorg
 • Zorg in de wijk (Flexible Assertive Community Treatment)

Ggz-instelling

In sommige gevallen moeten mensen opgenomen worden in een psychiatrische instelling. Het verblijf in een psychiatrische instelling valt de eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Na deze 3 jaar valt het verblijf onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en is dus een Wlz-indicatie vereist.