Eigen risico

Eigen risico, een veelgebruikte term in het land van ziektekostenverzekeringen. Maar wat is dit precies, waar heeft het invloed op en welke hoogte van het eigen risico heeft welke gevolgen voor mijn kosten?

Het eigen risico bestaat uit twee delen: een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico.

Verplicht en vrijwillige eigen risico

Het eigen risico bestaat uit twee delen: een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico.

Het verplichte eigen risico is een door de overheid vastgesteld bedrag, dat elke verzekerde vanaf zijn 18e jaar jaarlijks zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoed. Het eigen risico bedraagt in 2016 € 385,-. In 2017 zal het eigen risico bedrag gelijk blijven. Wanneer je gebruik maakt van zorg uit je basisverzekering, betekent dit dus dat je de eerste € 385,- zelf moet betalen, voordat je recht hebt op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Het is mogelijk om je verplichte eigen risico te verhogen met €100, €200, € 300, €400 en maximaal €500 met een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig eigen risico komt dan bovenop je eigen risico (€ 385,- in 2016 en 2017), waarvoor je in ruil minder hoeft te betalen voor je maandelijkse premie. Wanneer je verwacht om het komend jaar weinig zorgkosten te maken, kun je overwegen om je eigen risico te verhogen.

Waar geldt eigen risico bij?

Wat vallen er onder het eigen risico en moet je zelf dus betalen?

  • Ambulancevervoer
  • Bloedprikken
  • Medicijnen
  • Fysiotherapie bij chronische aandoening (vanaf 21e behandeling)

Zorg buiten het eigen risico

Wat valt volgens de wet buiten het eigen risico en hoef je zelf dus niet te betalen?

  • Zorg en tandartskosten aan personen met een leeftijd onder de 18 jaar
  • Kosten van de huisarts, verloskundige en kraamzorg
  • Vergoedingen die vanuit een aanvullende zorgverzekering vallen
  • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
  • Kosten voor nazorg van levend orgaandonor (nier- en levertransplantatie)
  • Zorg waar verschillende zorgaanbieders aan meewerken