Collectieve Ziektekostenverzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering is een verzekering die afgesloten wordt door een groep mensen. Een collectieve ziektekostenverzekering kan via een werkgever, maar ook via andere organisaties gaan.

De meest voorkomende collectieve verzekering gaat via een werkgever. Ook kan er een verzekering afgesloten worden via een vereniging zoals de ANWB of een vakbond. De laatste optie is nog om een ‘open’ collectieve verzekering te starten. Dat is een groep mensen die samen een verzekering regelt.

Voordelen

Een collectieve ziektekostenverzekering heeft een aantal voordelen. Verzekeren via een werkgever of vakbond kan als voordeel hebben dat de verzekering aangepast is op een bepaalde beroepsgroep. Bij een collectieve ziektekostenverzekeringen wordt er bijvoorbeeld aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, mits er in een beroepsgroep grote kans is op klachten die met fysiotherapie verholpen kunnen worden.

Een ander voordeel is de premiekorting. Bij sommige collectieve verzekeringen is er een premiekorting, die korting kan oplopen tot 10% van de nominale premie. Dit is overigens niet altijd zo, soms zijn andere normale zorgverzekeringen goedkoper. Bij sommige verzekeraars is er ook een mogelijkheid tot meeverzekeren van gezinsleden, waardoor de premie nog lager is.

Chronisch zieke mensen kunnen ook een collectieve ziektekostenvezekering afsluiten. Dit gaat vaak via patiëntenverenigingen. Bij die verzekeringen is de verzekerde zorg aangepast op de vereiste specialistische zorg die bij de ziekte van toepassing is. Daarnaast is het soms ook mogelijk om het lidmaatschapsgeld van een patiëntenvereniging terug te krijgen, of om korting te krijgen op hulpmiddelen.

Overstappen

Bij een collectieve ziektekostenverzekering via een werkgever is de verzekering gebonden aan een baan. Bij een wisseling van werkgever gaat de collectieve verzekering over naar een individuele verzekering, hierdoor kan de premie veranderen. Mocht de nieuwe werkgever ook een collectieve verzekering aanbieden is een tussentijdse overschrijving mogelijk. Bij een wisseling van een beroepsgroep en een zorgverzekering via een vakbond geldt hetzelfde.