Zorgstelsel Nederland

Het Nederlandse zorgstelsel heeft het doel om voor iedereen een goede kwaliteit van zorg toegankelijk te maken en solidariteit te creëren met behulp van een verplichte en toegankelijke zorgverzekering. Hoe zit het Nederlandse zorgstelsel precies in elkaar?

Basis zorgstelsel in Nederland

In Nederland kennen we veel diverse zorgwetten die gezamenlijk het Nederlandse zorgstelsel vormen. Er zijn echter vier stelselwetten die de basis leggen van dit zorgstelsel:

De Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zvw verzekert iedere Nederlander van een breed basispakket aan zorg en regelt de vergoeding van curatieve zorg in Nederland. Iedereen die ouder is dan 18 jaar moet verplicht een basisverzekering afsluiten, die dekking geeft voor de standaardzorg zoals de huisarts en apotheek. Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd. De uitvoering van de Zvw wordt door private zorgverzekeraars en zorgaanbieders geregeld. Verzekeraars en aanbieders mogen niemand weigeren voor het aanvragen van een basisverzekering.

De Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz is per 2015 de vervanger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en is er voor mensen die 24-uurszorg of permanent toezicht nodig hebben. De uitvoering van de Wlz ligt in opdracht van de rijksoverheid bij de landelijke Wlz-uitvoerders en andere organisaties.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo geeft ondersteuning aan mensen met een beperking of belemmering, zodat zij in staat zijn mee te kunnen doen in de maatschappij en thuis kunnen blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

De Jeugdwet
Met de Jeugdwet is de gemeente ook verantwoordelijk voor het verzorgen van hulp, ondersteuning en zorg voor jongeren en hun families, bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en stoornissen.