Wet langdurige zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz wordt geregeld door de rijksoverheid en regelt de meest intensieve zorg voor mensen jongeren en volwassenen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Bespreek met je zorgaanbieder welke zorg je precies nodig hebt voor je aandoening of beperking. Hieronder staat welke zorg je kunt krijgen vanuit de Wlz:

  • Verblijf in een zorginstelling (incl. maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes)
  • Persoonlijke, intensieve verzorging en verpleging (thuis)
  • Medische zorg (behandelingen of bezoeken van professionals)
  • Vervoer naar plek van behandeling, begeleiding en verzorging
  • Hulpmiddelen (zoals medicijnen of een rolstoel)
  • Dagbesteding (zoals begeleid vrijwilligerswerk, sport of dagbesteding in een activiteitencentrum)

Vormen van Wlz

Indien je een Wlz-indicatie hebt kan je jouw zorg in een van de volgende vier vormen ontvangen:

  • Verblijf: Zorg met (langdurig) verblijf in een zorginstelling
  • Volledig pakket thuis (vpt): Benodigde zorg thuis, die je ook bij verblijf in een instelling zou ontvangen
  • Modulair pakket thuis (mpt): Jouw zorg samenstellen met behulp van modulen van het volledige pakket thuis.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): Budget waarmee je zelf je zorg kan inkopen en regelen

Het is ook mogelijk je zorg in een combinatie van mpt en pgb te ontvangen.

Wlz aanvragen

Om aanspraak te kunnen maken op Wlz is een indicatie nodig. Deze indicatie moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Afhankelijk of je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een Wlz-indicatie van het CIZ. Dit is een besluit waarin staat dat je recht hebt op langdurige zorg. Vraag hier je Wlz-indicatie aan.

Je kan jouw ondersteuning vanuit de Wlz ontvangen in ‘natura’, waarbij de zorg wordt aangeboden en verstrekt door een zorgkantoor. Het is ook mogelijk om ondersteuning te ontvangen in een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee je zélf je zorg kan inkopen en regelen.