Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat mensen met een ziekte, handicap of ouderdom de mogelijkheid geeft om hun benodigde zorg zelf in te kunnen kopen. Het bedrag (budget) dat je krijgt staat vast, maar je mag zelf je zorg(verlener) uitkiezen, regelen en betalen. Het pgb geeft hiermee vrijheid om zelf te kiezen door wie je verzorgd wilt worden. Zo kan je zorgverlener een zorginstelling, maar bijvoorbeeld ook een familielid of je partner zijn.

Er zijn verschillende vormen van persoonsgebonden budget:

  • Wlz-budget: Vanuit de Wlz-wet ter ondersteuning van langdurige, intensieve zorg thuis
  • Zwv-budget: Vanuit de Zwv-wet ter ondersteuning van wijkverpleging en intensieve kindzorg
  • Wmo-budget: Vanuit de Wmo-wet ter ondersteuning van het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven
  • Jeugdhulp-budget: Vanuit de jeugdwet ter ondersteuning van jeugdhulp

Verschil tussen persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura

Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijg je een vast budget om zelf te bepalen wie jouw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura krijg je echter niet de vrijheid om jouw zorgverlener zelf uit te kiezen. Hierbij bepaalt de zorgaanbieder hoe je de zorg krijgt en waar je recht op hebt; zelf hoef je hier niets voor te doen.

Combinatie van pgb en zorg in natura

In sommige gevallen is het mogelijk om een pgb te combineren met zorg in natura; bijvoorbeeld wanneer je een pgb hebt en verschillende soorten zorg nodig hebt. Dit is echter niet in alle situaties mogelijk. Mocht je hier meer informatie of zekerheid over willen hebben, neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar.

Omzetten van pgb naar zorg in natura of andersom

De keuze die je hebt gemaakt voor een pgb of zorg in natura is niet definitief en kan in veel gevallen naderhand gewijzigd worden. Ontvang je pgb maar wil je dit omzetten in zorg in natura (of andersom)? Neem contact op met je zorgverzekeraar en vraag na of je voor deze wijziging in aanmerking komt.

Pgb aanvragen

Wanneer je een indicatie hebt voor zorg of ondersteuning kan je een pgb aanvragen. Het aanvragen van je pgb is afhankelijk van wat voor zorg je nodig hebt; per pgb-soort verschilt de aanvraagprocedure. Heb je momenteel al ondersteuning of zorg in de vorm van natura en wil je het omzetten in een pgb? Hieronder vind je waar je moet zijn voor het aanvragen of wijzigen van je pgb:

  • Wlz-budget: Tegelijkertijd aan te vragen bij je Wlz-indicatie bij het CIZ.
  • Zwv-budget: Aan te vragen bij je zorgverzekeraar, wanneer je in aanmerking komt voor wijkverpleging.
  • Wmo-budget/Jeugdhulp-budget: Bij de gemeente aan te vragen tijdens je aanvraagprocedure voor Wmo-zorg of jeugdhulp.