Jeugdwet

Per 2015 is de nieuwe Jeugdwet geïntroduceerd in het Nederlands zorgstelsel. Jongeren en hun families kunnen bij psychische, opgroei- en opvoedingsproblemen of stoornissen in aanmerking komen voor hulp en zorg via deze Jeugdwet. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden en uitvoeren van hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun families.

Wat voor hulp of zorg valt er onder andere in de Jeugdwet?

  • Kinderbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Jeugd met (verstandelijke) beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz)
  • Jeugdzorgplus (jeugdinstelling of gesloten jeugdhulp)

Uitzonderingen

  • Jongeren die wegens ernstige beperkingen 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben, vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Jongeren vallen in veel gevallen na hun 18e onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Kinderen die een zintuigelijke handicap hebben (blindheid, doofheid, taalontwikkelingsstoornis), worden ondersteund vanuit het basispakket van de zorgverzekering.
  • Jongeren die wijkverpleging nodig hebben worden ondersteund vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Jeugdhulp aanvragen

Voor al je vragen omtrent jeugdhulp of het aanvragen van jeugdhulp kun je terecht bij je gemeente. Het is bij elke gemeente anders hoe je daadwerkelijk bij de jeugdhulp terecht komt; dit kan via het gemeentelijk (jeugd)wijkteam, maar ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het is daarbij ook mogelijk om doorverwezen te worden vanuit de school, huisarts, jeugdarts of sportvereniging.

Jeugdhulp is mogelijk te ontvangen in natura, waarbij de gemeente of wijkteam je doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder. Ook is het mogelijk om jeugdwet-persoongsgebonden budget (pgb) te ontvangen, waarbij je een budget krijgt om zélf je zorg in te kopen of en niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in te schakelen.