Inkomensafhankelijke bijdrage

De kosten voor de basis ziektekostenverzekering bestaan uit twee gedeeltes; de nominale premie (deze betaal je aan je ziektekostenverzekeraar) en de inkomensafhankelijke bijdrage, die je aan de overheid betaalt. Maar wat is die inkomensafhankelijke bijdrage nou eigenlijk? Wij leggen het je uit!

Inkomensafhankelijke bijdrage
Iedereen die een belastbaar inkomen heeft uit werk of woning moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen aan de overheid. Deze bijdrage is, zoals de naam het al zegt, afhankelijk van je inkomen en wordt gebruikt voor het financieren van de langdurige en curatieve zorg. Mensen met een relatief hoog inkomen dragen dus meer bij dan mensen met een relatief lager inkomen. Wanneer je een relatief laag inkomen hebt, is er een eventuele compensatie van de kosten in de vorm van de welbekende zorgtoeslag.

Hoe wordt de inkomensafhankelijke bijdrage berekend?
Hetgeen je dient te betalen voor je inkomensafhankelijke bijdrage hangt af van het volgende:

  • Je bijdrage inkomen: Dit bestaat uit belastbaar loon, winst uit onderneming en inkomen uit overige werkzaamheden. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt over dit bijdrage inkomen berekend.
  • Het bijdragepercentage: Als je ergens in dienst bent of een uitkering krijgt, dan betaal je een bijdragepercentage. Vaak vergoedt jouw werkgever of uitkeringsinstantie deze, dit wordt ook wel werkgeversheffing genoemd en bedraagt 6,75 % in 2016 (6,65% in 2017). Over die vergoeding betaal je echter wel loonbelasting en premie volksverzekeringen. Mensen die zelfstandig zijn, geen werk hebben of wanneer er bij hun (sociale) uitkering geen rekening mee wordt gehouden, dienen deze bijdrage zelf te betalen. Voor 2016 bedraagt het bijdragepercentage voor hen 5,50 % (5,40% in 2017).

Wat is de maximale inkomensafhankelijke bijdrage? (2016)
Voor het betalen van inkomensafhankelijke bijdrage is een grens gesteld. Er is sprake van een maximumbijdrage-inkomen waarover de bijdrage wordt berekend. Voor 2016 bedraagt dit maximumbijdrage-inkomen € 52.763. Indien jouw inkomen hoger is dan dit maximumbijdrage-inkomen, hoef je over het meerdere bedrag geen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen.

  • Voor werkgevers en uitkeringsinstanties betekent dit dus dat zij met een bijdragepercentage van 6,75 % maximaal € 3.562 betalen aan inkomensafhankelijke bijdrage.
  • Ondernemers betalen met een bijdragepercentage van 5,50 % maximaal € 2.521 aan inkomensafhankelijke bijdrage.