Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

In de verplichte zorgverzekering zijn een groot aantal medicijnen opgenomen die vanuit het basispakket worden vergoed. In sommige gevallen moet u soms een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Welke medicijnen krijgt u vergoed en welke niet? EN wanneer moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijnen?

Vergoeding geregistreerde geneesmiddelen

Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is een onderdeel in de aansprakenregelingen van de Zorgverzekeringswet. Geneesmiddelen die in het GVS staan geregistreerd worden vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraars vergoed.

Via de website Medicijnkosten.nl kunt u opzoeken of een medicijn is opgenomen in het GVS, er eventuele voorwaarden gelden,u zelf moet bijbetalen voor het medicijn of dat er een alternatief is voor uw medicijn die wél helemaal wordt vergoed.

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Niet-geregistreerde medicatie worden in het algemeen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Toch zijn er enkele voorwaarden voor uitzonderingen, waarbij niet-geregistreerde medicijnen wél worden vergoed:

  • U lijdt aan een ziekte die in Nederland bij minder dan 1 op de 150 000 Nederlanders voorkomt
  • Voor de ziekte is er is geen behandeling in Nederland mogelijk
  • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn dat wel is geregistreerd

Eigen bijdrage voor geneesmiddelen

In sommige gevallen moet u een eigen (wettelijke) bijdrage betalen voor een medicijn, die niet meetelt voor het eigen risico. Geneesmiddelen worden namelijk op grond van hun werking in groepen ingedeeld, waardoor de prijzen ook van elkaar kunnen verschillen. Er is per medicijngroep een maximale vergoeding vastgesteld, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Wanneer de prijs van uw voorgeschreven medicatie hoger is dan deze maximale vergoeding, dan moet u zelf bijbetalen.

Door een aanvullende verzekering af te sluiten bij uw zorgverzekeraar, is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor uw wettelijke eigen bijdrage. In onze vergelijker kunt u alle aanvullende verzekeringen uit ons aanbod vergelijken en kiezen, voor uw situatie.