Grote gezondheidsverschillen tussen regio’s

Gepost op door in de categorie Nieuws

Er zijn grote gezondheidsverschillen waar te nemen tussen de verschillende regio’s in ons land. Zo is er minder overgewicht op de plaatsen waar veel hoogopgeleiden wonen. Er zijn meer rokers te vinden in gebieden waar veel laagopgeleiden wonen en in de zogenoemde Bible Belt en Flevoland zijn de minst zware drinkers te vinden.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd. Door heel Nederland hebben 387.000 mensen van boven de 19 jaar een vragenlijst ingevuld over gezondheid en leefstijl. Het onderzoek werd gedaan door verschillende GGD’s in Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Over het algemeen genomen zijn mensen die hoogopgeleid zijn minder te zwaar. De gemiddeld hoogopgeleide regio’s Amsterdam(41%), Gooi & Vechtstreek(45%), Regio Nijmegen(45%) en Utrecht(38%) de laagste percentages van mensen die met overgewicht kampen. In de regio’s Drenthe, Twente, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg heeft bijna 52% van de bevolking te maken met overgewicht. Opvallend is dat onder de mensen die maximaal VMBO-geschoold zijn 60% te zwaar is, terwijl van de maximaal universitair geschoolde mensen zo’n 33% overgewicht heeft.

Laag geschoolden zijn dus over het algemeen zwaarder. Uit de cijfers blijkt ook dat van de mensen met een laag inkomen een hoger percentage rookt dan van de mensen die de vragenlijst invulden die een hoog inkomen genoten. In gebieden waar meer mensen een laag inkomen hebben roken een op de vier mensen. In gebieden waar meer een hoog inkomen hebben roken een op de vijf.

De minst zware drinkers zijn te vinden in Flevoland en in de zogenoemde ‘Bible Belt’. Daar drinkt 6% van de mensen minstens een keer per week. De vrouwen drinken dan gemiddeld vier glazen per dag, de mannen gemiddeld 6 glazen per dag. In andere regio’s in Nederland (Hollands-Noorden, Hart voor Brabant, Twente, Utrecht en Amsterdam) drinkt 12% tot 13% van de bevolking. De genoemde regio’s in dit artikel zijn vastgesteld door de GGD.

Geschreven door:

Sten Cok

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *