Zorg in het buitenland

Niets is vervelender dan tijdens je vakantie bij de huisarts of in het ziekenhuis belanden met een vervelende klacht. Dan is het natuurlijk fijn dat je ook in het buitenland goed verzekerd bent tegen zorg. Ook kan het zo zijn dat bepaalde behandelingen of ingrepen goedkoper zijn in het buitenland. Wij zetten alle informatie voor je op een rij.

Dichterbij

Voor sommige Nederlanders is een ziekenhuis in België of Duitsland vaak dichterbij en voor allochtone Nederlanders kan het zijn dat er meer vertrouwen is in een medische ingreep in het land van herkomst, zeker gezien het spreken van de eigen taal. Sommige ziektekostenverzekeraars hebben daarom afspraken gemaakt met klinieken in bijvoorbeeld Marokko of Turkije.

Eerste consult

Om toestemming te vragen bij jouw ziektekostenverzekeraar, moet duidelijk zijn wat de behandeling of ingreep inhoudt. Daarvoor moetje dus al een eerste consult bij de buitenlandse arts gehad hebben. Dan kun je vragen naar een indicatiestelling en een overzicht van de kosten. Dit eerste consult krijg je vergoed op basis van de polisvoorwaarden. Vraag even bij je ziektekostenverzekeraar na waar die vergoeding uit bestaat.

E112-formulier

Indien je van je ziektekostenverzekeraar toestemming hebt gekregen voor de  behandeling, ontvang je voor de Europese Unie/Economische Europese Ruimte een E112-formulier (ook wel S2-formulier genoemd). Dat is een Europees standaarddocument dat in alle landen en talen hetzelfde is.

Ziektekostenverzekeraars maken onderscheid tussen landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en verdragslanden. Dat zijn landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt omtrent medische zorg. Daaronder vallen Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië, Montenegro, Tunesië en Turkije.

Wanneer je een naturapolis hebt, en de buitenlandse arts of ziekenhuis heeft een contract met jouw ziektekostenverzekeraar, dan mag je erop rekenen dat de ingreep altijd wordt vergoed. In alle andere gevallen hangt een eventuele vergoeding af van je zorgverzekeringspolis en de polisvoorwaarden. Vraag dus altijd vóóraf toestemming aan je ziektekostenverzekeraar!

Eisen van de zorgverzekeraar

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door jouw ziektekostenverzekeraar, moet de medische ingreep aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet de behandeling wettelijk erkend zijn in Nederland, binnen je verzekeringspakket vallen en niet te duur zijn. Ook moet de indicatiestelling door de buitenlandse arts juist en secuur tot stand zijn gekomen.

De ziektekostenverzekeraar is alleen verplicht de kosten te vergoeden die verband houden met de behandeling in het buitenland. Sommige verzekeraars vergoeden ook de reiskosten, extra service die privéklinieken bieden, en reis- en verblijfskosten van een eventueel meereizende partner. Vraag dit altijd vooraf en vraag om een schriftelijk antwoord.