Ziektekostenverzekering voor Impats

Als Nederlandse werkgever kun je op verschillende manieren met buitenlandse arbeidskrachten in zee gaan. Je kunt mensen meteen in loondienst nemen, of kiezen voor het zogenaamde ‘inlenerschap’. Tevens bestaat de mogelijkheid om een  opdracht uit te besteden aan een buitenlandse ondernemer. Wat je ook kiest, denk als werkgever of opdrachtgever eerst goed na over een aantal dingen omtrent de ziektekostenverzekering voor buitenlandse werknemers.

Wat is belangrijk?

Als een buitenlandse werknemer (impat) alleen naar Nederland komt, zijn dingen als huisvesting, inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, werk- en verblijfsvergunningen in de meeste gevallen (met hulp van de Nederlandse werkgever) goed geregeld. Dit alles valt onder de wettelijke verplichtingen. Ook verzekeringen, zoals de basis ziektekostenverzekering en eventuele aanvullende ziektekostenverzekeringen zijn over het algemeen in orde.

Wanneer een buitenlandse werknemer na verloop van tijd zijn gezin wil laten overkomen (dat tot dan toe nog in het eigen woonland verbleef), dan moeten deze personen uiteraard ook aan deze wettelijke verplichtingen voldoen.

Wettelijke verplichtingen op tijd regelen

Het regelen van deze wettelijke verplichtingen (o.a. de verblijfsvergunning) kan een tijd duren. Als daar geen rekening mee wordt gehouden, dan kan het gebeuren dat de gezinsleden al in Nederland zijn aangekomen voor alles geregeld is. Op dat moment zijn deze personen nog niet in het bezit van een officiële verblijfsstatus, waardoor de Koppelingswet hen uitsluit van regelingen die collectief gefinancierd zijn, net als van de verschillende overheidsvoorzieningen. Hierdoor is het niet mogelijk om sociale verzekeringen en een ziektekostenverzekering af te sluiten. Een ziektekostenverzekering die mogelijk nog in het eigen land loopt is dan vaak helaas ook niet voldoende, omdat  het verblijf in Nederland niet als vakantie wordt gezien.

Overbruggen onverzekerde periode

Om de tijd te overbruggen die een persoon nog nodig heeft om alle wettelijke zaken te regelen en een reguliere zorgverzekering af te sluiten, bieden enkele ziektekostenverzekeraars speciale oplossingen voor het individu aan. Daarmee is het mogelijk om tijdens de onverzekerbare periode jezelf toch nog verzekeren tegen medische kosten. Het pakket van deze speciale aangepaste ziektekostenverzekeringen komt grotendeels overeen met het pakket van onze basisverzekering.

Op het moment dat de gezinsleden over een officiële verblijfsstatus beschikken kan deze de aangepaste ziektekostenverzekering meteen beëindigd worden. Vervolgens kan er direct een ziektekostenverzekering worden afgesloten en kan er gerekend worden op vergoeding van zorgkosten en medicijnen (volgens de basisverzekering of aanvullende verzekering).