Ziektekostenverzekering studie of stage in het buitenland

Wanneer je voor je studie naar het buitenland gaat, blijft je ziektekostenverzekering over het algemeen gewoon doorlopen. Daarmee blijf je dus verzekerd tegen medische kosten en zorg via jouw Nederlandse zorgverzekering.

Informeer jezelf goed

Het is altijd aan te raden om jezelf goed te informeren voordat je naar het buitenland vertrekt. Ga daarbij ook na of een aanvullende ziektekostenverzekering of een reisverzekering nodig zijn. Dit hangt onder andere af van jouw persoonlijke situatie en de duur van je verblijf.

Vertrek je richting buitenland voor een stage, en krijg je daarvoor een vergoeding? Dan ben je vaak verzekerd in het land waar je stage gaat lopen. Indien je vóór je dertigste in het buitenland gaat studeren, zonder dat je daar een inkomen krijgt, dan ben je nog altijd verzekerd voor de AWBZ (wet bijzondere ziektekosten). Verder is het verplicht om jouw ziektekostenverzekering gewoon te houden, voor zover je deze nodig hebt voor zorg uit de Zorgverzekeringswet.

Onderneem tijdig actie

Als je tijdens jouw studie medische zorg nodig hebt in het land waarin je verblijft óf in Nederland, dan moet je daarvoor een aantal zaken geregeld hebben en direct actie ondernemen. Een aanrader is om jezelf hier vooraf goed over te laten informeren door je ziektekostenverzekeraar. Ben je van plan om naast je studie ook nog te gaan werken, of wordt jouw stage betaald? Dan kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop je de zaken omtrent je ziektekostenverzekering moet regelen.

EHIC aanvragen

Voor een studieperiode van minder dan een jaar in de EU, de EER of Zwitserland is het verplicht om een EHIC (European Health Insurance Card) aan te vragen bij je ziektekostenverzekeraar. Als het om andere verdragslanden gaat dan kan het voorkomen dat je het zogeheten ‘verdragsformulier 111’ moet aanvragen in plaats van de EHIC.

Met de EHIC heb je recht op dringende medische zorg, zonder dat je de kosten daarvoor hoeft  voor te schieten. Ook heb je met de EHIC het recht op spoedeisende medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in Australië. Met het verdragsformulier 111 heb je alleen recht op spoedeisende medische hulp. Voor het vergoed krijgen van medische kosten geldt via de EHIC en het verdragsformulier 111 dat je de medische zorg krijgt volgens de wettelijk vastgestelde verzekeringspakketten in het land waar je bent. 

Langer dan een jaar in het buitenland?

Personen die langer dan een jaar in het buitenland studeren of wonen, blijven voor zorg verzekerd via de Nederlandse ziektekostenverzekering voor medische kosten in het buitenland en in Nederland zelf. De vergoeding van medische kosten wordt bepaald aan de hand van het Nederlandse verzekeringspakket en de daarbij behorende tarieven. Dat betekent dat de kans aanwezig is dat een gedeelte van je medische kosten niet vergoed worden wanneer deze of niet in het Nederlandse zorgpakket vallen. Wil je tochkunnen rekenen op volledige vergoeding, ongeacht de buitenlandse tarieven of verzekeringspakketten, dan dien je een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Let daar dus op