Ziektekostenverzekering slechthorenden

De vaak wat oudere mens kan last krijgen van gehoorproblemen. Dit kan resulteren in doofheid of slechthorendheid. Gehoorproblemen zijn vaak zaken waar men zich van af sluit. Zinnen als: ´Het valt allemaal wel mee´ of ´je praat gewoon zachtjes´, zijn vaak gehoorde uitspraken, als deze groep mensen er op gewezen wordt dat ze moeite hebben met horen. Vaak schamen mensen zich voor het hoorprobleem.

Echter is het gehoor van groot belang bij sociale vaardigheden. Het is voor slechthorende erg vervelend om niet meer mee te kunnen doen in een gesprek en om elke keer te vragen wat er gezegd werd. Het nemen van maatregelen wordt het liefst zo lang mogelijk uitgesteld.Het is vaak de familie die hen er op wijst, dat ze sommige dingen niet meer horen en een hoortoestel moeten aanschaffen.

Het nemen van een hoortoestel wordt gezien als iets voor oude mensen. Het is alleen zo dat mensen met bijvoorbeeld een slechte doorbloeding al op ‘jonge’ leeftijd (lees: rond de 50) een hoortoestel moeten. Tegenwoordig zijn er hoortoestellen te koop die bijna onzichtbaar te dragen zijn. Niets om u voor te schamen, want de hoortoestellen vallen amper op. Zo zijn er huidkleurige en doorzichtige toestellen. Ook zijn er toestellen die alleen nog maar in de gehoorgang van uw oor geplaatst worden, waardoor ze helemaal niet meer opvallen. Dit zijn de zogenaamde ‘in-ear-toestellen’.

Wat krijg ik vergoed?

In 2013 is bepaald dat iedereen een eigen bijdragen betaalt van 25% bij het aanschaffen van een hoortoestel. De andere 75% wordt vergoed door uw verzekering. De prijs van een hoortoestel kan erg verschillen. Het ligt er maar net aan hoe slecht uw gehoor is. Uw gehoor wordt bij uw audicien opgemeten en na constatering wordt u in een bepaalde categorie geplaatst. Deze loopt van categorie 1 tot en met 5. Dit betekent lichte gehoorproblemen (categorie 1) tot slechthorend/doof (categorie 5). Bij ziekenkostenverzekering.nl kunt u eenvoudig berekenen wat u aan eigen bijdragen moet leveren. Dit is bij elke verzekering weer anders. Met een aanvullende ziektekostenverzekering kunt u in aanmerking komen voor een groter deel- of volledig vergoed toestel. Bereken voor u een toetsel aanschaft, wat uw ziektekostenverzekering voor u vergoed.