Ziektekostenverzekering revalidatie

Revalidatiegeneeskunde is gebaseerd op het voorkomen, terugbrengen en genezen van gevolgen van een functionele beperking of blijvend lichamelijk letsel. Er zijn veel verschillende aandoeningen waarbij u aanspraak kunt maken op een revalidatiebehandeling.

Er zijn twee verschillende mogelijkheden om te behandelen:

  1. Klinisch revalidatie: Als u tijdens de behandeling bij een instelling(bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of revalidatie-afdeling in een ziekenhuis), is er sprake van klinische revalidatie. Bij klinische revalidatie wordt de revalidatie afgewerkt in drie fases. Als eerste is er de observatiefase, dan komt de behandelingsfase en als laatste is er de afrondingsfase. U wordt begeleid en ondersteund door een behandelteam. De behandeling wordt gevolgd via een van tevoren gemaakt behandelplan.
  2. Poliklinische revalidatie: Bij een poliklinische behandeling overnacht u niet in een revalidatiecentrum of revalidatie-afdeling van een ziekenhuis. U bezoekt de instantie waar u behandeld wordt meermaals. Regelmatig komt u terug bij de instantie voor de behandeling. Net als klinische revalidatie wordt ook bij poliklinische revalidatie drie fases gevolgd: observatiefase, behandelingsfase en de afrondingsfase. Bij poliklinische revalidatie wordt u ook begeleid en behandeld door een behandelteam, en de behandeling vindt net als bij de klinische revalidatie plaats op basis van een vooraf opgesteld behandelplan.

Kosten

De kosten van revalidatiezorg worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Hiervoor moet de revalidatiearts een speciale indicatiestelling geven. Wanneer nodig vraagt een arts voor hij een behandeling uit gaat voeren eerst een machtiging bij de betreffende zorgverzekeraar aan.

Wanneer hulpmiddelen, voorzieningen en/of aanpassingen nodig zijn, wordt dat vaak vergoed door de ziektekostenverzekering of gemeente. Dit hangt af van de situatie en of deze situatie valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als dit het geval is worden de kosten door de gemeente betaald.

Wanneer de revaliderende persoon zich uitsluitend in een rolstoel kan verplaatsen komt de persoon ook nog in aanmerking voor zittend ziekenvervoer, hierbij worden de vervoerskosten van de revaliderende persoon vergoed. Ook blinden en slechtzienden komen voor deze regeling in aanmerking. Ze moeten zich dan niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen. Er is een uitzonderlijke regel van kracht voor zittend ziekenvervoer. Als de vervoerskosten van een persoon erg hoog oplopen kan de hardheidsclausule in werking treden, hierbij komt de revaliderende persoon alsnog in aanmerking voor zittend ziekenvervoer. De persoon die behandeld wordt moet dan geen beroep kunnen doen op mantelzorgers.