Ziektekostenverzekering psychologie

Vier op de tien Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Wanneer u met psychische problemen kamt en hier professionele hulp voor nodig heeft, is de eerste stap naar uw huisarts of bedrijfsarts gaan. Hij of zij zal gaat vervolgens bekijken wat hij/zij voor u kan betekenen. Mocht uw huisarts weinig voor ukunnen beteken dan kan de huisarts u doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. In Nederland vallen psychotherapeuten onder de GGZ, Geestelijke Gezondheids Zorg.

In 2013 zijn de meeste verzekeringen zo ingesteld dat ze uw eerste 5 consulten vergoeden, met een eigen bijdragen van ongeveer €20. Als u meer consulten nodig heeft, moet u dit vaak zelf betalen. Meestal wordt psychische hulp vergoed als u doorgestuurd bent via uw huisarts of bedrijfsarts.

Wat verandert er in 2014?

In 2014 verandert er een boel binnen de ziektekostenverzerkingen omtrent psychische hulpverlening. In het aankomende jaar valt iedereen onder de basis GGZ. Dit houdt in dat u recht heeft op bepaalde hulpverlening. Dit kan bestaan uit enkele consulten bij een psycholoog, psychotherapeut of een psychiater. Ook bieden de ziektenkostenverzekeringen aan, dat er meer vanuit uw eigen huis geholpen kan worden. Dit gebeurt via e-menthal health; een soort online hulpverlening. Dit wordt gedaan zodat u voor hulp, niet meer de deur uit hoeft. In de toekomst is het de bedoeling, dat meer mensen op deze manier geholpen worden.

Eerstelijnspsychologen

De eerste 5 behandelingen, die nu nog vergoed worden, verdwijnen uit het basispakket in 2014, maar u krijgt juist meer vergoed. De eigen bijdrage van €20 komt te vervallen. Alles zal vallen onder de basis-GGZ. Wanneer u meer dan 5 behandelingen nodig heeft, zullen ook deze worden vergoed vanuit de basis-GGZ. Dit zal echter wel ten koste gaan van uw eigen risico.

Mensen met zware psychische klachten worden volgend jaar vaker begeleid in een polikliniek. Dit is de zogehete ambulante zorg. Zij vallen dan onder de gespecialiseerde-GGZ. Bent u langer dan een jaar in behandeling bij GGZ, dan zal de verzekering over gaan op in AWBZ-vergoeding.