Ziektekostenverzekering hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor een behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging worden vergoed uit het basispakket van je ziektekostenverzekering. Maar voor loopmiddelen zoals krukken of een rollator geldt vanaf 2013 echter geen vergoeding meer. Personen met een handicap die blijvend hulpmiddelen nodig hebben krijgen deze meestal van de gemeente vergoed.

Hulpmiddelen via de ziektekostenverzekering

Jouw ziektekostenverzekeraar regelt hulpmiddelen de nodig zijn voor een behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Denk daarbij aan een verstelbaar bed of een speciaal matras wanneer langdurige bedrust nodig is. Je ziektekostenverzekeraar kan je daar meer informatie over geven.

Hulpmiddelen via de gemeente

Als er een hulpmiddel nodig is om in huis zelfstandig te kunnen blijven wonen of om daarbuiten ook beter mobiel te kunnen zijn, dan worden deze hulpmiddelen door de gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoed. Denk daarbij aan een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kun je terecht bij het Wmo-loket van je gemeente.

Wat wordt niet meer vergoed?

Loophulpmiddelen zoals rollators, krukken en looprekken maken vanaf 2013 geen deel meer uit van het basispakket van de zorgverzekering. Personen die deze hulpmiddelen willen aanschaffen dienen ze dus zelf te kopen of huren. Dit kan onder andere bij een thuiszorgwinkel. Het kan ook zo zijn dat jouw ziektekostenverzekeraar de hulpmiddelen heeft opgenomen in een aanvullende verzekering. Vraag dit eventjes na bij de ziektekostenverzekeraar. Als het niet mogelijk is om een hulpmiddel zelf te kunnen betalen dan kan er in aanmerking gekomen worden voor bijzondere bijstand. Neem daarvoor contact op met de gemeente.