Disclaimer

Bij Ziektekostenverzekering.nl doen we onze uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website Ziektekostenverzekering.nl juist en volledig is. Wij kunnen hier echter geen garantie over bieden. Beslissingen die genomen zijn op basis van de op Ziektekostenverzekering.nl verstrekte informatie, vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker/bezoeker van de website. Ziektekostenverzekering.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ten gevolge van gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Ziektekostenverzekering.nl behoudt alle rechten betreffende de informatie op de website, waaronder teksten, vergelijkingen en logo’s. De informatie op de website mag niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ziektekostenverzekering.nl. Ook mag deze op geen enkele wijze worden verspreid, vermenigvuldigd of op een andere manier aan anderen ter beschikking worden gesteld, zonder schriftelijke toestemming van Ziektekostenverzekering.nl.

Ziektekostenverzekering.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de informatie in deze disclaimer) te wijzigen.

Heeft u foutieve of onvolledige informatie ontdekt op Ziektekostenverzekering.nl? Dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte brengt. Zo helpt u ons de juistheid en volledigheid van Ziektekostenverzekering.nl te kunnen blijven waarborgen. U kunt ons informeren via het contactformulier op deze website.