Begrippen

We hebben voor jou een overzicht gemaakt van de belangrijkste begrippen die met de ziektekostenverzekering te maken hebben. Zo hopen we dat je wat wijzer bent geworden en genoeg weet om een voor jou perfecte ziektekostenverzekering te vinden.

Aanvullende verzekering
Dit is een verzekering die aanvullend is op het basispakket. Iedere aanbieder biedt één of meerdere aanvullende verzekeringen aan, met extra dekkingen.

Acceptatieplicht
Elke verzekeraar is wettelijk verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering.

Basisverzekering
Iedereen in Nederland is verplicht om deze verzekering af te sluiten. De inhoud van de basisverzekering is wettelijk vastgesteld en in principe bij iedere zorgverzekeraar gelijkwaardig.

Beoordeling
Aan de hand van de vragenlijst beoordelen sommige ziektekostenverzekeraars of ze een verzekerde accepteren of niet (geldt alléén voor de aanvullende verzekering).

Collectieve zorgverzekering
Dit is bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Je kunt vaak rekenen op premiekorting.

Combinatiepolis
Hierbij heb je voor sommige vormen van zorg recht op vergoedingskosten (restitutie), ongeacht naar welke ziektekostenverzekeraar je gaat. Deze kosten krijg je echter alleen vergoed wanneer je naar een aanbieder gaat waarmee jouw ziektekostenverzekeraar verbonden is.

Eigen risico verplicht
De zorgkosten die de patiënt zelf moet betalen (met uitzondering van het consult bij de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkunde voor jongeren tot 18 jaar).

Eigen risico vrijwillig
Je kunt er voor kiezen om het verplichte eigen risico te verhogen. Daarvoor ontvang je korting op je premie.

Gecontracteerd tarief
Het afgesproken tarief tussen de ziektekostenverzekeraar en zorgverleners.

Gecontracteerde zorg
Om in aanmerking te komen voor een gehele vergoeding van de zorg, moet de zorgverlener een contract hebben met de ziektekostenverzekeraar. Als dat niet zo is krijg je soms niet alle behandelingen of geneesmiddelen vergoed.

Keuzevrijheid
Wanneer hier sprake van is, dan hoeft jouw ziektekostenverzekeraar geen contract te hebben met de aanbieder van zorg om op een vergoeding te kunnen rekenen.

Medische acceptatie
Je wordt niet meteen geaccepteerd voor bepaalde aanvullende ziektekostenverzekeringen. Soms is er sprake van een wachttijd (je moet bijvoorbeeld minimaal één jaar verzekerd zijn voor plastische chirurgie) of vindt er een beoordeling (invullen vragenlijst) plaats.

Naturapolis
Alle zorg in principe vergoed. De voorwaarde daarbij is dat je dan vaak gebruik moet maken van een zorgverlener die verbonden is aan jouw ziektekostenverzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorg
Je krijgt zorg van een zorgverlener die geen afspraken heeft gemaakt met jouw ziektekostenverzekeraar. Het is dus geen garantie dat je deze zorg van je ziektekostenverzekeraar vergoed krijgt.

Restitutiepolissen
Je kunt kiezen uit drie smaken polissen: gecontracteerde zorg, deels gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. Bij een pure restitutiepolis mag je zelf weten waar je jouw ziektekostenverzekering afsluit. Het kan soms wel zo zijn dat je de zorgnota moet voorschieten die je daarna bij je ziektekostenverzekeraar moet declareren. Wanneer jouw ziektekostenverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over betalingen, dan hoef je niets voor te schieten. Bij een gedeeltelijk gecontracteerde polis kun je alleen rekenen op een volledige vergoeding wanneer je naar een behandelaar gaat waar jouw ziektekostenverzekeraar aan verbonden is. En wanneer je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, dan moet je een gedeelte van de rekening zelf betalen.

Service
Denk hierbij aan het afhandelen van declaraties, de bereikbaarheid, informatievoorziening en de communicatie van jouw ziektekostenverzekeraar.

Vast tarief
Er wordt een vaste vergoeding voor jouw behandeling(en) gehanteerd.

Vrije keuze
Biedt jouw huidige polis vrije keuze van zorgverleners? Ja: dan mag je zelf bepalen waar je jouw ziektekostenverzekering gaat afsluiten. Nee: de zorgverlener moet een contract hebben met een ziektekostenverzekeraar om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen. Gedeeltelijk: bij sommige vergoedingen moet de zorgverlener in het bezit zijn van een contract.

Wachttijd
Een aantal ziektekostenverzekeraars dat acceptatievoorwaarden heeft voor de aanvullende verzekeringen kan een wachttijd hanteren voordat je op vergoeding kunt rekenen. Die wachttijd gaat meestal meteen nadat je jouw ziektekostenverzekering hebt afgesloten.

Zorgtoeslag
Om de zorg in ons land voor iedereen betaalbaar te houden, keert de Belastingdienst zorgtoeslag uit aan iedereen die minder dan een bepaald bedrag verdient.

Onze partners

Zorg

Financieel

Hypotheek

Wonen

Vakantie

Besparen

  • Op Bespaardeals Bekijk kortingscodes van Voordeeldrogisterij op Bespaardeals.

Opleiding